blob: 7bcff6a36962f0f489ad14b649494f371df90fed [file] [log] [blame]
lmandel93ef9f62005-11-22 07:12:48 +00001<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
lmandel1c95eaf2005-12-07 06:38:54 +00002<project name="Build Extension Point Documentation" default="createExtDocs" basedir=".">
lmandel93ef9f62005-11-22 07:12:48 +00003
lmandel1c95eaf2005-12-07 06:38:54 +00004 <property file="buildExtDocs.properties"/>
5 <property name="outputDir" value="${basedir}${file.separator}reference${file.separator}extension-points"/>
6 <property name="entOutputDir" value="${outputDir}${file.separator}enterprise${file.separator}"/>
7 <property name="serverOutputDir" value="${outputDir}${file.separator}server${file.separator}"/>
8 <property name="webOutputDir" value="${outputDir}${file.separator}web${file.separator}"/>
lmandel93ef9f62005-11-22 07:12:48 +00009
lmandel1c95eaf2005-12-07 06:38:54 +000010 <target name="createExtDocs" depends="buildExtDocs, createDocListings"/>
11
lmandel93ef9f62005-11-22 07:12:48 +000012 <target name="buildExtDocs" depends="buildEntExtDocs, buildServerExtDocs, buildWebExtDocs"/>
13
14 <target name="buildEntExtDocs">
lmandel1c95eaf2005-12-07 06:38:54 +000015 <pde.convertSchemaToHTML manifest="../org.eclipse.jst.j2ee/plugin.xml" destination="${entOutputDir}" />
16 <pde.convertSchemaToHTML manifest="../org.eclipse.jst.j2ee.core/plugin.xml" destination="${entOutputDir}" />
17 <pde.convertSchemaToHTML manifest="../org.eclipse.jst.j2ee.ejb.annotation.model/plugin.xml" destination="${entOutputDir}" />
18 <pde.convertSchemaToHTML manifest="../org.eclipse.jst.j2ee.ejb.annotations.emitter/plugin.xml" destination="${entOutputDir}" />
19 <pde.convertSchemaToHTML manifest="../org.eclipse.jst.j2ee.ejb.annotations.xdoclet/plugin.xml" destination="${entOutputDir}" />
20 <pde.convertSchemaToHTML manifest="../org.eclipse.jst.j2ee.webservice/plugin.xml" destination="${entOutputDir}" />
21 <pde.convertSchemaToHTML manifest="../org.eclipse.jst.j2ee.navigator.ui/plugin.xml" destination="${entOutputDir}" />
22 <pde.convertSchemaToHTML manifest="../org.eclipse.jst.ws.consumption/plugin.xml" destination="${entOutputDir}" />
23 <pde.convertSchemaToHTML manifest="../org.eclipse.jst.ws.consumption.ui/plugin.xml" destination="${entOutputDir}" />
24 <pde.convertSchemaToHTML manifest="../org.eclipse.jst.ws.uddiregistry/plugin.xml" destination="${entOutputDir}" />
25
26 <!-- Get the list of extension doc files. -->
27 <fileset dir="${entOutputDir}" casesensitive="yes" id="ext-docs-list-ent">
28 <include name="*.html"/>
29 </fileset>
30
31 <!-- Convert the list to an XML representation. -->
32 <pathconvert property="ext-doc-ent" refid="ext-docs-list-ent" pathsep="&lt;/file&gt;&lt;file&gt;">
33 <map from="${entOutputDir}" to=""/>
34 </pathconvert>
35 <echo file="entextdocs.xml">&lt;files component="enterprise"&gt;&lt;file&gt;${ext-doc-ent}&lt;/file&gt;&lt;/files&gt;</echo>
36
lmandel93ef9f62005-11-22 07:12:48 +000037 </target>
38
39
40 <target name="buildServerExtDocs">
lmandel1c95eaf2005-12-07 06:38:54 +000041 <pde.convertSchemaToHTML manifest="../org.eclipse.jst.server.core/plugin.xml" destination="${serverOutputDir}" />
42 <pde.convertSchemaToHTML manifest="../org.eclipse.jst.server.generic.core/plugin.xml" destination="${serverOutputDir}" />
43
44 <!-- Get the list of extension doc files. -->
45 <fileset dir="${serverOutputDir}" casesensitive="yes" id="ext-docs-list-server">
46 <include name="*.html"/>
47 </fileset>
48
49 <!-- Convert the list to an XML representation. -->
50 <pathconvert property="ext-doc-server" refid="ext-docs-list-server" pathsep="&lt;/file&gt;&lt;file&gt;">
51 <map from="${serverOutputDir}" to=""/>
52 </pathconvert>
53 <echo file="serverextdocs.xml">&lt;files component="server"&gt;&lt;file&gt;${ext-doc-server}&lt;/file&gt;&lt;/files&gt;</echo>
54
lmandel93ef9f62005-11-22 07:12:48 +000055 </target>
56
57 <target name="buildWebExtDocs">
lmandel1c95eaf2005-12-07 06:38:54 +000058 <pde.convertSchemaToHTML manifest="../org.eclipse.jst.common.annotations.controller/plugin.xml" destination="${webOutputDir}" />
lmandel1c95eaf2005-12-07 06:38:54 +000059 <pde.convertSchemaToHTML manifest="../org.eclipse.jst.j2ee.web/plugin.xml" destination="${webOutputDir}" />
60
61 <!-- Get the list of extension doc files. -->
62 <fileset dir="${webOutputDir}" casesensitive="yes" id="ext-docs-list-web">
63 <include name="*.html"/>
64 </fileset>
65
66 <!-- Convert the list to an XML representation. -->
67 <pathconvert property="ext-doc-web" refid="ext-docs-list-web" pathsep="&lt;/file&gt;&lt;file&gt;">
68 <map from="${webOutputDir}" to=""/>
69 </pathconvert>
70 <echo file="webextdocs.xml">&lt;files component="web"&gt;&lt;file&gt;${ext-doc-web}&lt;/file&gt;&lt;/files&gt;</echo>
71
72 </target>
73
74 <target name="createDocListings">
75 <!-- Create the overview document. -->
76 <xslt basedir="${basedir}" in="extDocListings.xml" out="${outputDir}${file.separator}index.html" style="extDocOverview.xsl">
77 <param name="title" expression="${title}"/>
78 <param name="header" expression="${header}"/>
79 <param name="overview" expression="${overview}"/>
lmandel8b44e122006-05-01 19:30:10 +000080 <param name="listed-ext-points" expression="${listed-ext-points}"/>
lmandel1c95eaf2005-12-07 06:38:54 +000081 </xslt>
82
83 <!-- Create the extention point toc. -->
84 <xslt basedir="${basedir}" in="extDocListings.xml" out="topics_ExtPoint_Reference.xml" style="extDocToc.xsl">
lmandel8b44e122006-05-01 19:30:10 +000085 <param name="listed-ext-points" expression="${listed-ext-points}"/>
lmandel1c95eaf2005-12-07 06:38:54 +000086 <outputproperty name="method" value="xml"/>
lmandele5e182d2005-12-08 01:24:32 +000087 <outputproperty name="indent" value="yes"/>
lmandel1c95eaf2005-12-07 06:38:54 +000088 </xslt>
89
lmandel93ef9f62005-11-22 07:12:48 +000090 </target>
91
92</project>