blob: 44211cc30aadda3737eec54562c349e2e67aed24 [file] [log] [blame]
doshirod088eec2013-12-07 09:56:04 -08001DRIVER_CLASS_PROPERTY_NAME=Clase de controlador
2VENDOR_PROPERTY_NAME=Proveedor
3VERSION_PROPERTY_NAME=Versión
4DATABASE_NAME_PROPERTY_NAME=Nombre de base de datos
5CONNECTION_URL_PROPERTY_NAME=URL de conexión
6USER_ID_PROPERTY_NAME=Identificador de usuario
7PASSWORD_PROPERTY_NAME=Contraseña
doshiro33b937a2013-11-21 03:38:56 -08008
9Bundle-Vendor = Eclipse Data Tools Platform
doshirod088eec2013-12-07 09:56:04 -080010Bundle-Name = Complemento de activación de IU de SQLite para Eclipse Data Tools Platform
11profile.page.name = Propiedades del perfil de SQLite
doshiro33b937a2013-11-21 03:38:56 -080012
13connection.profile.newwizard = SQLite
doshirod088eec2013-12-07 09:56:04 -080014connection.profile.newwizard.description = Crear un perfil de conexión SQLite.