blob: 390a795b7ae1585dd67844b6184aef46ee69fefd [file] [log] [blame]
Yasuo Doshirocd151632008-04-23 20:55:21 +00001wizard.asa.multi.action = Crear varios perfiles ASA
Yasuo Doshiro7d46e5b2008-05-02 21:41:00 +00002profile.asa.content = Extensión de contenido del modelo SQL de Sybase ASA
Yasuo Doshiroa45e50f2008-04-15 00:56:27 +00003
Yasuo Doshiro7d46e5b2008-05-02 21:41:00 +00004asa9.driver.template = Controlador JDBC de Sybase para Sybase ASA 9.x
5asa10.driver.template = Controlador JDBC de Sybase para Sybase ASA 10.x
Yasuo Doshiroa45e50f2008-04-15 00:56:27 +00006asa.category = ASA
7
89.xProductString = Sybase Adaptive Server Anywhere (ASA)
910.xProductString = Sybase Adaptive Server Anywhere (ASA)
109.xVersionString = 9.x
1110.xVersionString = 10.x
12
Yasuo Doshiro7d46e5b2008-05-02 21:41:00 +000013driverClass = Clase de controlador
14driverVendor = Proveedor
15driverVersion = Versión
16driverDBName = Nombre de base de datos
17driverConnectionURL = URL de conexión
18driverUID = Identificador de usuario
19driverPWD = Contraseña
Yasuo Doshiroa45e50f2008-04-15 00:56:27 +000020
Yasuo Doshiro7d46e5b2008-05-02 21:41:00 +000021org.eclipse.datatools.enablement.sybase.asa.9_x.other.driverTemplate = Otro controlador
22org.eclipse.datatools.enablement.sybase.asa.10_0.other.driverTemplate = Otro controlador
Yasuo Doshiro31e12232008-06-02 21:05:37 +000023
24Plugin.name = Sybase ASA Plug-in
Yasuo Doshirob175d5d2009-06-02 18:28:41 +000025Plugin.providerName = Eclipse Data Tools Platform