Skip to main content
aboutsummaryrefslogtreecommitdiffstats
blob: a2be12fda24e765e1cc8bee3f5c0a07f64b503a2 (plain) (blame)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
<?xml version="1.0" encoding="ASCII"?>
<xmi:XMI xmi:version="2.0" xmlns:xmi="http://www.omg.org/XMI" xmlns:eCoreContainemntTree="http://www.eclipse.org/qvt/examples/0.1/ECoreContainemntTree">
 <eCoreContainemntTree:Node name="AttributeToColumn" parent="/5" superTypes="/4 /12 /11">
  <element href="SimpleUMLtoRDBMS.ecore#//AttributeToColumn"/>
 </eCoreContainemntTree:Node>
 <eCoreContainemntTree:Node name="AssociationToForeignKey" parent="/3" superTypes="/11 /12">
  <element href="SimpleUMLtoRDBMS.ecore#//AssociationToForeignKey"/>
 </eCoreContainemntTree:Node>
 <eCoreContainemntTree:Node name="BooleanToBoolean" parent="/8" superTypes="/9 /12">
  <element href="SimpleUMLtoRDBMS.ecore#//BooleanToBoolean"/>
 </eCoreContainemntTree:Node>
 <eCoreContainemntTree:Node name="ClassToTable" parent="/8" children="/1" superTypes="/5 /11 /12">
  <element href="SimpleUMLtoRDBMS.ecore#//ClassToTable"/>
 </eCoreContainemntTree:Node>
 <eCoreContainemntTree:Node name="FromAttribute" parent="/5" subTypes="/0 /7" superTypes="/12">
  <element href="SimpleUMLtoRDBMS.ecore#//FromAttribute"/>
 </eCoreContainemntTree:Node>
 <eCoreContainemntTree:Node name="FromAttributeOwner" children="/4 /0 /7" subTypes="/3 /7">
  <element href="SimpleUMLtoRDBMS.ecore#//FromAttributeOwner"/>
 </eCoreContainemntTree:Node>
 <eCoreContainemntTree:Node name="IntegerToNumber" parent="/8" superTypes="/9 /12">
  <element href="SimpleUMLtoRDBMS.ecore#//IntegerToNumber"/>
 </eCoreContainemntTree:Node>
 <eCoreContainemntTree:Node name="NonLeafAttribute" parent="/5" superTypes="/5 /12 /4">
  <element href="SimpleUMLtoRDBMS.ecore#//NonLeafAttribute"/>
 </eCoreContainemntTree:Node>
 <eCoreContainemntTree:Node name="PackageToSchema" children="/3 /9 /2 /6 /10" superTypes="/12">
  <element href="SimpleUMLtoRDBMS.ecore#//PackageToSchema"/>
 </eCoreContainemntTree:Node>
 <eCoreContainemntTree:Node name="PrimitiveToName" parent="/8" subTypes="/2 /6 /10" superTypes="/12">
  <element href="SimpleUMLtoRDBMS.ecore#//PrimitiveToName"/>
 </eCoreContainemntTree:Node>
 <eCoreContainemntTree:Node name="StringToVarchar" parent="/8" superTypes="/9 /12">
  <element href="SimpleUMLtoRDBMS.ecore#//StringToVarchar"/>
 </eCoreContainemntTree:Node>
 <eCoreContainemntTree:Node name="ToColumn" subTypes="/0 /1 /3">
  <element href="SimpleUMLtoRDBMS.ecore#//ToColumn"/>
 </eCoreContainemntTree:Node>
 <eCoreContainemntTree:Node name="UmlToRdbmsModelElement" subTypes="/4 /0 /1 /3 /8 /9 /2 /6 /7 /10">
  <element href="SimpleUMLtoRDBMS.ecore#//UmlToRdbmsModelElement"/>
 </eCoreContainemntTree:Node>
</xmi:XMI>

Back to the top