Skip to main content
summaryrefslogtreecommitdiffstats
blob: e13d3430ce6bac1e60bb0fa01f9218959c7ce45c (plain) (blame)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<ecore:EPackage xmi:version="2.0"
  xmlns:xmi="http://www.omg.org/XMI" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
  xmlns:ecore="http://www.eclipse.org/emf/2002/Ecore" name="identifiable"
  nsURI="http://www.eclipse.org/emf/texo/test/model/base/identifiable" nsPrefix="identifiable">
 <eClassifiers xsi:type="ecore:EClass" name="Identifiable" abstract="true">
  <eStructuralFeatures xsi:type="ecore:EAttribute" name="db_Id" eType="ecore:EDataType http://www.eclipse.org/emf/2002/Ecore#//ELong"/>
  <eStructuralFeatures xsi:type="ecore:EAttribute" name="db_version" eType="ecore:EDataType http://www.eclipse.org/emf/2002/Ecore#//EInt"/>
 </eClassifiers>
 <eClassifiers xsi:type="ecore:EClass" name="IdentifiableInterface" abstract="true"
   interface="true">
  <eStructuralFeatures xsi:type="ecore:EAttribute" name="db_Id" eType="ecore:EDataType http://www.eclipse.org/emf/2002/Ecore#//ELong"/>
  <eStructuralFeatures xsi:type="ecore:EAttribute" name="db_version" eType="ecore:EDataType http://www.eclipse.org/emf/2002/Ecore#//EInt"/>
 </eClassifiers>
</ecore:EPackage>

Back to the top