summaryrefslogtreecommitdiffstats
BranchCommit messageAuthorAge
mastergitignore addedArendtTh3 months
 
 
AgeCommit messageAuthorCommitterFilesLines
2015-02-18gitignore addedHEADmasterArendtThArendtTh6-13/+13
2014-05-06buildtarendttarendt2-2/+0
2014-04-16prep version 0.9.0tarendttarendt2-0/+1
2014-04-16new version 0.9.0tarendttarendt11-10/+11
2014-04-15bug missing xtextdocument fixedtarendttarendt4-3/+14
2014-04-15generation manager structure improvedtarendttarendt10-20/+62
2014-04-15new tab: suggested and applicable refactoringstarendttarendt8-12/+50
2013-11-26new bin filestarendttarendt15-0/+1
2013-09-24sorting addedtarendttarendt4-1/+14
2013-09-23sysos commented and diagram storedtarendttarendt9-6/+52
[...]
 
Clone
git://git.eclipse.org/gitroot/refactor/org.eclipse.emf.refactor.smells.git
ssh://git.eclipse.org/gitroot/refactor/org.eclipse.emf.refactor.smells.git
http://git.eclipse.org/gitroot/refactor/org.eclipse.emf.refactor.smells.git