Skip to main content
aboutsummaryrefslogblamecommitdiffstats
blob: 8cc3e29f1bca6ec38c5f41ea202ee83c4583a866 (plain) (tree)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
  
                                                                        
 

                          
                
                      
                 
  
                         
 
                   
                  
                      
                           
                          

                        

                                                        
                             
                            
                               


                                   
                          
                         


                            
                             
                               

                                
                                  
                              
                                  
                                    
                              
                          
                                  
                            
                      
                           
 

                          
                       
                           
                                      
                                
                         
                             
                           
 
                     
                        
                         
                       

                             
                           
                          
                                
 
                    
                   
                   

                                 
                           
                         
                          

                           
                            
                                     
 


                          


              
                
              
              
               
             
             
             
           
           
           
               
              
                         
                                    
                                           
 
                                                        
                                                    
 
                                   
 
                               
 

            
            
 

                               
                               
 

                           


                                                                     

                                              


        
               
  

  


        
      
               
  
                    

          
                    

               
  
              

  
       

                                                         

                                                                  
                   

  
                                   
  
                    

  
                             
  
                   

  
      
             
  
          
         

  
      

               
         
                                       

                                  
                      

  


        
                            
                


                             
                


               
                                

                       
                     

  
                            
  
                                 

  
                                             
  

                                                                             

           

    


                                     
                  
      
                        


            
                

                                      

             

                                                              


                                                 
 
                                        


        
                 
                    
  
                                     

  
                                      

                        
         

                               

  

                           
         
 

    
                     
                                     
              
   
                     
   
 
                

  


        

                           
  
                   
   

                           
                                            
   
              

     
    

                                
    
               
    

                                  

    

                      
                                                                                                             

   
 


        


                         
                                                  
  
 


        
                        
  
         

             
 

                              
 

                
 
                                        
 
                          
                        
 


        
      
                               
                                                      
                                                                                                            

  

                                   

       

                                       
                                      


        

                                  
  
         
                        
                      
   
                 
                       
                                 


        
                                                                                        
  
         

                                
   


            
                                                      
                            
 


                                
    
                      
    
   

  
                         
            
         

               
                                   
   
                   
    

                                      
 
                     
     
                             
     
 


                                 
    

   
 
                                  


                                
                                  
                                                       

                


                               
 

                                   


                                                                                          
     
                        
      
                               
      


     
                    
                                               
                                                
    
                     
                           
     
                                                 
                                                                    
     

    

                  
       

                  
                                             
  
                           
                                  
                                                         
                     
                                    
                            

                         
                         

                          

                                    

                                    
                                       

                   
                        
                                               

   
                                                          
                                       

                                                        


                                              
                
        

                          

                                
   
                          

   
            
                                                        
                   

                     

                                   
                                      
    


    
                                     
                                     
          
                         

        
                         
  
         
                                         
        
                              
  

             
                                                  

   
                      
   
                                                                                
                           

                
                                                                   

                                       

                       
 
                                      
                 

                                  

                       
 

                                
 


                                           
    
             

    
                                

                                                     

                                 
    
                         
     

                           

     


                
                     
   

  


        
                         
  


                        
                          


             
                                        


        
                      
  
         
                                       

  

                                 
                                             


   


             
                                         

  
                          
  
              
   
                                    

   

                           

                                
   
                          
   
 

                     
                              


    
                             


   
                                      


                          
                                             
  

                     
   

                                     

                                                         

   

                                
   
                              


   
                                  
  
                                            

                                          
                                     

   

                             

  


                              
                        
                                                        
                                                                
   
 


          
                         
   

  
                          
  
                                      

                              
                           
   

                            
    
                                    

                                       
                               
      
                                             

      
    
   
 

                                                               
   
 
                  

  

                                               
  

                               
 
                              
                                  
 
                           
   
                           
    


                                         
                                                                
     
                                 


    
            

  

            


                     
                                            
         
         
              
  
                                                              

                        
         

                       
 

                       
         

                      
 

                         
         
                       

                            
  
         

                        
 

                             
         

                        
 


        
                          
  
         
                         

                                       
                                                                              
                  


    


                       

  
                        
  
                     

  
   


                                                             

             
                                       
                              
                         
 
                         

                 
                               
                             
                            
                             

   
                       
                         
   
             

                           
 
                          
   
               

   
                          
   
             

   
                           


               
 
                              
              
   
          
    
                
     
                         

     

                                  
     
                                 
                    
     
                       
     
                             
          

      
     
                                                                               
 
                          
                                
      
                                              

      
                         
 
                                 

                                     
      

                                                                                    
 

                                   
                                            
                                               
 

                                
                                                      

                                                      
                               
 
                   


                                   
      
                                  
                                           
          
                                  
                                                                             

     


                               
                                           

   
                 


                               
                 

                                       
  
 


             
                                           


                          
             

                 
                                                    
   
             
                                            


                          

           
                       
 
                                   
   
            


                  
             
                        


                          
                                                                 

                                 
  


                                                          
                                                                  

                                 
  


                                          
                                                                

                                                      
                                
                                 
                                 

                                  
                                 


                                       
                                                   


                            


                        
                                
     


                                                     
                                                    


                           
                    
                
 
/**
 * Copyright (c) 2004 - 2009 Eike Stepper (Berlin, Germany) and others.
 * All rights reserved. This program and the accompanying materials
 * are made available under the terms of the Eclipse Public License v1.0
 * which accompanies this distribution, and is available at
 * http://www.eclipse.org/legal/epl-v10.html
 *
 * Contributors:
 *  Eike Stepper - initial API and implementation
 *  Simon McDuff - maintenance
 *  Victor Roldan Betancort - maintenance
 *  Gonzague Reydet - bug 298334
 */
package org.eclipse.emf.internal.cdo.transaction;

import org.eclipse.emf.cdo.CDOObject;
import org.eclipse.emf.cdo.CDOState;
import org.eclipse.emf.cdo.common.id.CDOID;
import org.eclipse.emf.cdo.common.id.CDOIDAndVersion;
import org.eclipse.emf.cdo.common.id.CDOIDProvider;
import org.eclipse.emf.cdo.common.id.CDOIDTemp;
import org.eclipse.emf.cdo.common.id.CDOIDUtil;
import org.eclipse.emf.cdo.common.io.CDODataInput;
import org.eclipse.emf.cdo.common.io.CDODataOutput;
import org.eclipse.emf.cdo.common.model.CDOModelUtil;
import org.eclipse.emf.cdo.common.model.CDOPackageRegistry;
import org.eclipse.emf.cdo.common.model.CDOPackageUnit;
import org.eclipse.emf.cdo.common.model.EMFUtil;
import org.eclipse.emf.cdo.common.revision.CDOListFactory;
import org.eclipse.emf.cdo.common.revision.CDORevision;
import org.eclipse.emf.cdo.common.revision.CDORevisionFactory;
import org.eclipse.emf.cdo.common.revision.delta.CDOFeatureDelta;
import org.eclipse.emf.cdo.common.revision.delta.CDORevisionDelta;
import org.eclipse.emf.cdo.common.revision.delta.CDORevisionDeltaUtil;
import org.eclipse.emf.cdo.common.util.CDOException;
import org.eclipse.emf.cdo.eresource.CDOResource;
import org.eclipse.emf.cdo.eresource.CDOResourceFolder;
import org.eclipse.emf.cdo.eresource.CDOResourceNode;
import org.eclipse.emf.cdo.eresource.EresourceFactory;
import org.eclipse.emf.cdo.eresource.impl.CDOResourceImpl;
import org.eclipse.emf.cdo.eresource.impl.CDOResourceNodeImpl;
import org.eclipse.emf.cdo.internal.common.io.CDODataInputImpl;
import org.eclipse.emf.cdo.internal.common.io.CDODataOutputImpl;
import org.eclipse.emf.cdo.spi.common.model.InternalCDOPackageUnit;
import org.eclipse.emf.cdo.spi.common.revision.CDOIDMapper;
import org.eclipse.emf.cdo.spi.common.revision.InternalCDORevision;
import org.eclipse.emf.cdo.spi.common.revision.InternalCDORevisionDelta;
import org.eclipse.emf.cdo.transaction.CDOConflictResolver;
import org.eclipse.emf.cdo.transaction.CDOSavepoint;
import org.eclipse.emf.cdo.transaction.CDOTransaction;
import org.eclipse.emf.cdo.transaction.CDOTransactionConflictEvent;
import org.eclipse.emf.cdo.transaction.CDOTransactionFinishedEvent;
import org.eclipse.emf.cdo.transaction.CDOTransactionHandler;
import org.eclipse.emf.cdo.transaction.CDOTransactionStartedEvent;
import org.eclipse.emf.cdo.transaction.CDOUserSavepoint;
import org.eclipse.emf.cdo.util.CDOURIUtil;
import org.eclipse.emf.cdo.view.CDOViewResourcesEvent;

import org.eclipse.emf.internal.cdo.CDOObjectMerger;
import org.eclipse.emf.internal.cdo.CDOStateMachine;
import org.eclipse.emf.internal.cdo.bundle.OM;
import org.eclipse.emf.internal.cdo.messages.Messages;
import org.eclipse.emf.internal.cdo.revision.CDOListWithElementProxiesImpl;
import org.eclipse.emf.internal.cdo.util.CompletePackageClosure;
import org.eclipse.emf.internal.cdo.util.FSMUtil;
import org.eclipse.emf.internal.cdo.util.IPackageClosure;
import org.eclipse.emf.internal.cdo.view.CDOViewImpl;

import org.eclipse.net4j.util.ObjectUtil;
import org.eclipse.net4j.util.WrappedException;
import org.eclipse.net4j.util.collection.FastList;
import org.eclipse.net4j.util.event.IListener;
import org.eclipse.net4j.util.io.ExtendedDataInputStream;
import org.eclipse.net4j.util.io.ExtendedDataOutputStream;
import org.eclipse.net4j.util.om.trace.ContextTracer;
import org.eclipse.net4j.util.options.OptionsEvent;
import org.eclipse.net4j.util.transaction.TransactionException;

import org.eclipse.emf.common.util.URI;
import org.eclipse.emf.ecore.EObject;
import org.eclipse.emf.ecore.EPackage;
import org.eclipse.emf.ecore.EReference;
import org.eclipse.emf.ecore.InternalEObject;
import org.eclipse.emf.ecore.EStructuralFeature.Setting;
import org.eclipse.emf.ecore.util.EContentsEList;
import org.eclipse.emf.ecore.util.EcoreUtil;
import org.eclipse.emf.ecore.util.EContentsEList.FeatureIterator;
import org.eclipse.emf.spi.cdo.CDOTransactionStrategy;
import org.eclipse.emf.spi.cdo.InternalCDOObject;
import org.eclipse.emf.spi.cdo.InternalCDOSavepoint;
import org.eclipse.emf.spi.cdo.InternalCDOSession;
import org.eclipse.emf.spi.cdo.InternalCDOTransaction;
import org.eclipse.emf.spi.cdo.InternalCDOUserSavepoint;
import org.eclipse.emf.spi.cdo.CDOSessionProtocol.CommitTransactionResult;

import org.eclipse.core.runtime.IProgressMonitor;
import org.eclipse.core.runtime.NullProgressMonitor;

import java.io.IOException;
import java.io.InputStream;
import java.io.OutputStream;
import java.text.MessageFormat;
import java.util.ArrayList;
import java.util.Collection;
import java.util.Collections;
import java.util.HashMap;
import java.util.HashSet;
import java.util.Iterator;
import java.util.List;
import java.util.Map;
import java.util.Set;
import java.util.WeakHashMap;
import java.util.Map.Entry;
import java.util.concurrent.atomic.AtomicInteger;
import java.util.concurrent.locks.ReentrantLock;

/**
 * @author Eike Stepper
 */
public class CDOTransactionImpl extends CDOViewImpl implements InternalCDOTransaction
{
 private static final ContextTracer TRACER = new ContextTracer(OM.DEBUG_TRANSACTION, CDOTransactionImpl.class);

 private FastList<CDOTransactionHandler> transactionHandlers = new FastList<CDOTransactionHandler>()
 {
  @Override
  protected CDOTransactionHandler[] newArray(int length)
  {
   return new CDOTransactionHandler[length];
  }
 };

 private InternalCDOSavepoint lastSavepoint = createSavepoint(null);

 private InternalCDOSavepoint firstSavepoint = lastSavepoint;

 private boolean dirty;

 private int conflict;

 private long lastCommitTime = CDORevision.UNSPECIFIED_DATE;

 private AtomicInteger lastTemporaryID = new AtomicInteger();

 private CDOTransactionStrategy transactionStrategy;

 // Bug 283985 (Re-attachment)
 private WeakHashMap<InternalCDOObject, InternalCDORevision> formerRevisions = new WeakHashMap<InternalCDOObject, InternalCDORevision>();

 // Bug 283985 (Re-attachment)
 private final ThreadLocal<Boolean> providingCDOID = new InheritableThreadLocal<Boolean>()
 {
  @Override
  protected Boolean initialValue()
  {
   return false;
  }
 };

 /**
  * @since 2.0
  */
 public CDOTransactionImpl()
 {
 }

 /**
  * @since 2.0
  */
 @Override
 public OptionsImpl options()
 {
  return (OptionsImpl)super.options();
 }

 /**
  * @since 2.0
  */
 @Override
 protected OptionsImpl createOptions()
 {
  return new OptionsImpl();
 }

 @Override
 public Type getViewType()
 {
  return Type.TRANSACTION;
 }

 @Deprecated
 public void addHandler(CDOTransactionHandler handler)
 {
  addTransactionHandler(handler);
 }

 @Deprecated
 public void removeHandler(CDOTransactionHandler handler)
 {
  removeTransactionHandler(handler);
 }

 @Deprecated
 public CDOTransactionHandler[] getHandlers()
 {
  CDOTransactionHandler[] handlers = getTransactionHandlers();
  return handlers == null ? new CDOTransactionHandler[0] : null;
 }

 public void addTransactionHandler(CDOTransactionHandler handler)
 {
  transactionHandlers.add(handler);
 }

 public void removeTransactionHandler(CDOTransactionHandler handler)
 {
  transactionHandlers.remove(handler);
 }

 public CDOTransactionHandler[] getTransactionHandlers()
 {
  return transactionHandlers.get();
 }

 @Override
 public boolean isDirty()
 {
  if (isClosed())
  {
   return false;
  }

  return dirty;
 }

 @Override
 public boolean hasConflict()
 {
  checkActive();
  return conflict != 0;
 }

 public void setConflict(InternalCDOObject object)
 {
  ConflictEvent event = new ConflictEvent(object, conflict == 0);
  ++conflict;
  IListener[] listeners = getListeners();
  if (listeners != null)
  {
   fireEvent(event, listeners);
  }
 }

 /**
  * @since 2.0
  */
 public Set<CDOObject> getConflicts()
 {
  Set<CDOObject> conflicts = new HashSet<CDOObject>();
  for (CDOObject object : getDirtyObjects().values())
  {
   if (object.cdoConflict())
   {
    conflicts.add(object);
   }
  }

  for (CDOObject object : getDetachedObjects().values())
  {
   if (object.cdoConflict())
   {
    conflicts.add(object);
   }
  }

  return conflicts;
 }

 /**
  * @since 2.0
  */
 public void resolveConflicts(CDOConflictResolver... resolvers)
 {
  Set<CDOObject> conflicts = getConflicts();
  handleConflicts(conflicts, resolvers);
 }

 public void handleConflicts(Set<CDOObject> conflicts)
 {
  handleConflicts(conflicts, options().getConflictResolvers());
 }

 private void handleConflicts(Set<CDOObject> conflicts, CDOConflictResolver[] resolvers)
 {
  if (resolvers.length == 0)
  {
   return;
  }

  // Remember original state to be able to restore it after an exception
  List<CDOState> states = new ArrayList<CDOState>(conflicts.size());
  List<CDORevision> revisions = new ArrayList<CDORevision>(conflicts.size());
  for (CDOObject conflict : conflicts)
  {
   states.add(conflict.cdoState());
   revisions.add(conflict.cdoRevision());
  }

  int resolved = 0;

  try
  {
   Set<CDOObject> remaining = new HashSet<CDOObject>(conflicts);
   for (CDOConflictResolver resolver : resolvers)
   {
    resolver.resolveConflicts(Collections.unmodifiableSet(remaining));
    for (Iterator<CDOObject> it = remaining.iterator(); it.hasNext();)
    {
     CDOObject object = it.next();
     if (!object.cdoConflict())
     {
      ++resolved;
      it.remove();
     }
    }
   }
  }
  catch (Exception ex)
  {
   // Restore original state
   Iterator<CDOState> state = states.iterator();
   Iterator<CDORevision> revision = revisions.iterator();
   for (CDOObject object : conflicts)
   {
    ((InternalCDOObject)object).cdoInternalSetState(state.next());
    ((InternalCDOObject)object).cdoInternalSetRevision(revision.next());
   }

   throw WrappedException.wrap(ex);
  }

  conflict -= resolved;
 }

 @Override
 public void getCDOIDAndVersion(Map<CDOID, CDOIDAndVersion> uniqueObjects, Collection<? extends CDOObject> cdoObjects)
 {
  Map<CDOID, CDORevisionDelta> deltaMap = getRevisionDeltas();
  for (CDOObject cdoObject : cdoObjects)
  {
   CDORevision cdoRevision = CDOStateMachine.INSTANCE.readNoLoad((InternalCDOObject)cdoObject);
   CDOID cdoId = cdoObject.cdoID();
   if (cdoRevision != null && !cdoId.isTemporary() && !uniqueObjects.containsKey(cdoId))
   {
    int version = cdoRevision.getVersion();
    if (deltaMap != null)
    {
     CDORevisionDelta delta = deltaMap.get(cdoId);
     if (delta != null)
     {
      version = delta.getOriginVersion();
     }
    }

    uniqueObjects.put(cdoId, CDOIDUtil.createIDAndVersion(cdoId, version));
   }
  }
 }

 /**
  * @since 2.0
  */
 public long getLastCommitTime()
 {
  return lastCommitTime;
 }

 public CDOIDTemp getNextTemporaryID()
 {
  return CDOIDUtil.createTempObject(lastTemporaryID.incrementAndGet());
 }

 /**
  * @since 2.0
  */
 @Override
 protected CDOResourceImpl createRootResource()
 {
  return (CDOResourceImpl)getOrCreateResource(CDOResourceNode.ROOT_PATH);
 }

 public CDOResource createResource(String path)
 {
  checkActive();
  URI uri = CDOURIUtil.createResourceURI(this, path);
  return (CDOResource)getResourceSet().createResource(uri);
 }

 public CDOResource getOrCreateResource(String path)
 {
  checkActive();

  try
  {
   CDOID id = getResourceNodeID(path);
   if (!CDOIDUtil.isNull(id))
   {
    return (CDOResource)getObject(id);
   }
  }
  catch (Exception ignore)
  {
   // Just create the missing resource
  }

  return createResource(path);
 }

 /**
  * @since 2.0
  */
 @Override
 public void attachResource(CDOResourceImpl resource)
 {
  if (resource.isExisting())
  {
   super.attachResource(resource);
  }
  else
  {
   // ResourceSet.createResource(uri) was called!!
   attachNewResource(resource);
  }
 }

 private void attachNewResource(CDOResourceImpl resource)
 {
  URI uri = resource.getURI();
  List<String> names = CDOURIUtil.analyzePath(uri);
  String resourceName = names.isEmpty() ? null : names.remove(names.size() - 1);

  CDOResourceFolder folder = getOrCreateResourceFolder(names);
  attachNewResourceNode(folder, resourceName, resource);
 }

 /**
  * @return never <code>null</code>;
  * @since 2.0
  */
 public CDOResourceFolder getOrCreateResourceFolder(List<String> names)
 {
  CDOResourceFolder folder = null;
  for (String name : names)
  {
   CDOResourceNode node;

   try
   {
    CDOID folderID = folder == null ? null : folder.cdoID();
    node = getResourceNode(folderID, name);
   }
   catch (CDOException ex)
   {
    node = EresourceFactory.eINSTANCE.createCDOResourceFolder();
    attachNewResourceNode(folder, name, node);
   }

   if (node instanceof CDOResourceFolder)
   {
    folder = (CDOResourceFolder)node;
   }
   else
   {
    throw new CDOException(MessageFormat.format(Messages.getString("CDOTransactionImpl.0"), node)); //$NON-NLS-1$
   }
  }

  return folder;
 }

 private void attachNewResourceNode(CDOResourceFolder folder, String name, CDOResourceNode newNode)
 {
  CDOResourceNodeImpl node = (CDOResourceNodeImpl)newNode;
  node.basicSetName(name, false);
  if (folder == null)
  {
   if (node.isRoot())
   {
    CDOStateMachine.INSTANCE.attach(node, this);
   }
   else
   {
    getRootResource().getContents().add(node);
   }
  }
  else
  {
   node.basicSetFolder(folder, false);
  }
 }

 /**
  * @since 2.0
  */
 public void detach(CDOResourceImpl cdoResource)
 {
  CDOStateMachine.INSTANCE.detach(cdoResource);
  IListener[] listeners = getListeners();
  if (listeners != null)
  {
   fireEvent(new ResourcesEvent(cdoResource.getPath(), ResourcesEvent.Kind.REMOVED), listeners);
  }
 }

 /**
  * @since 2.0
  */
 public InternalCDOSavepoint getLastSavepoint()
 {
  checkActive();
  return lastSavepoint;
 }

 /**
  * @since 2.0
  */
 public CDOTransactionStrategy getTransactionStrategy()
 {
  if (transactionStrategy == null)
  {
   transactionStrategy = CDOTransactionStrategy.DEFAULT;
   transactionStrategy.setTarget(this);
  }

  return transactionStrategy;
 }

 /**
  * @since 2.0
  */
 public void setTransactionStrategy(CDOTransactionStrategy transactionStrategy)
 {
  if (this.transactionStrategy != null)
  {
   this.transactionStrategy.unsetTarget(this);
  }

  this.transactionStrategy = transactionStrategy;
  if (this.transactionStrategy != null)
  {
   this.transactionStrategy.setTarget(this);
  }
 }

 /**
  * @since 2.0
  */
 @Override
 protected CDOID getRootOrTopLevelResourceNodeID(String name)
 {
  if (dirty)
  {
   CDOResourceNode node = getRootResourceNode(name, getDirtyObjects().values());
   if (node != null)
   {
    return node.cdoID();
   }

   node = getRootResourceNode(name, getNewObjects().values());
   if (node != null)
   {
    return node.cdoID();
   }

   node = getRootResourceNode(name, getNewResources().values());
   if (node != null)
   {
    return node.cdoID();
   }
  }

  CDOID id = super.getRootOrTopLevelResourceNodeID(name);
  if (getLastSavepoint().getAllDetachedObjects().containsKey(id) || getDirtyObjects().containsKey(id))
  {
   throw new CDOException(MessageFormat.format(Messages.getString("CDOTransactionImpl.1"), name)); //$NON-NLS-1$
  }

  return id;
 }

 private CDOResourceNode getRootResourceNode(String name, Collection<? extends CDOObject> objects)
 {
  for (CDOObject object : objects)
  {
   if (object instanceof CDOResourceNode)
   {
    CDOResourceNode node = (CDOResourceNode)object;
    if (node.getFolder() == null && ObjectUtil.equals(name, node.getName()))
    {
     return node;
    }
   }
  }

  return null;
 }

 // TTT Map<InternalEObject, CDOIDDanglingImpl> danglingObjects = new
 // HashMap<InternalEObject, CDOIDDanglingImpl>();
 //
 // @Override
 // public CDOIDDangling convertDanglingObjectToID(InternalCDOObject source,
 // EStructuralFeature feature,
 // InternalEObject target)
 // {
 // CDOIDDanglingImpl id;
 // synchronized (danglingObjects)
 // {
 // id = danglingObjects.get(target);
 // if (id == null)
 // {
 // id = new CDOIDDanglingImpl(lastTemporaryID.incrementAndGet(), target);
 // danglingObjects.put(target, id);
 // }
 // }
 //
 // id.addReference(source, feature);
 // return id;
 // }

 /**
  * @since 2.0
  */
 @Override
 public InternalCDOObject getObject(CDOID id, boolean loadOnDemand)
 {
  checkActive();
  if (CDOIDUtil.isNull(id))
  {
   return null;
  }

  if (id.isTemporary() && isDetached(id))
  {
   FSMUtil.validate(id, null);
  }

  return super.getObject(id, loadOnDemand);
 }

 private boolean isDetached(CDOID id)
 {
  return lastSavepoint.getSharedDetachedObjects().contains(id);
 }

 /**
  * @since 2.0
  */
 public InternalCDOCommitContext createCommitContext()
 {
  return new CDOCommitContextImpl();
 }

 /**
  * @since 2.0
  */
 public void commit(IProgressMonitor progressMonitor) throws TransactionException
 {
  checkActive();
  // TODO Consider fixing Bug 294700 without this commit lock.
  synchronized (getSession().getCommitLock())
  {
   getLock().lock();

   try
   {
    if (hasConflict())
    {
     throw new TransactionException(Messages.getString("CDOTransactionImpl.2")); //$NON-NLS-1$
    }

    if (progressMonitor == null)
    {
     progressMonitor = new NullProgressMonitor();
    }

    getTransactionStrategy().commit(this, progressMonitor);
   }
   catch (TransactionException ex)
   {
    throw ex;
   }
   catch (Exception ex)
   {
    throw new TransactionException(ex);
   }
   finally
   {
    getLock().unlock();
   }
  }
 }

 public void commit() throws TransactionException
 {
  commit(null);
 }

 /**
  * @since 2.0
  */
 public void rollback()
 {
  checkActive();
  rollback(firstSavepoint);
  cleanUp();
 }

 private void removeObjects(Collection<? extends CDOObject> objects)
 {
  if (!objects.isEmpty())
  {
   for (CDOObject object : objects)
   {
    ((InternalCDOObject)object).cdoInternalSetState(CDOState.TRANSIENT);
    removeObject(object.cdoID());

    if (object instanceof CDOResource)
    {
     getResourceSet().getResources().remove(object);
    }

    ((InternalCDOObject)object).cdoInternalSetID(null);
    ((InternalCDOObject)object).cdoInternalSetRevision(null);
    ((InternalCDOObject)object).cdoInternalSetView(null);
   }
  }
 }

 private Set<CDOID> rollbackCompletely(CDOUserSavepoint savepoint)
 {
  Set<CDOID> idsOfNewObjectWithDeltas = new HashSet<CDOID>();

  // Start from the last savepoint and come back up to the active
  for (InternalCDOSavepoint itrSavepoint = lastSavepoint; itrSavepoint != null; itrSavepoint = itrSavepoint
    .getPreviousSavepoint())
  {
   // Rollback new objects created after the save point
   removeObjects(itrSavepoint.getNewResources().values());
   removeObjects(itrSavepoint.getNewObjects().values());

   // Bug 283985 (Re-attachment): Objects that were reattached must
   // also be removed
   Collection<CDOObject> reattachedObjects = itrSavepoint.getReattachedObjects().values();
   removeObjects(reattachedObjects);

   Map<CDOID, CDORevisionDelta> revisionDeltas = itrSavepoint.getRevisionDeltas();
   if (!revisionDeltas.isEmpty())
   {
    for (CDORevisionDelta dirtyObject : revisionDeltas.values())
    {
     if (dirtyObject.getID().isTemporary())
     {
      idsOfNewObjectWithDeltas.add(dirtyObject.getID());
     }
    }
   }

   // Rollback all persisted objects
   Map<CDOID, CDOObject> detachedObjects = itrSavepoint.getDetachedObjects();
   if (!detachedObjects.isEmpty())
   {
    for (Entry<CDOID, CDOObject> entryDirty : detachedObjects.entrySet())
    {
     if (entryDirty.getKey().isTemporary())
     {
      idsOfNewObjectWithDeltas.add(entryDirty.getKey());
     }
     else
     {
      InternalCDOObject internalDirtyObject = (InternalCDOObject)entryDirty.getValue();
      cleanObject(internalDirtyObject, getRevision(entryDirty.getKey(), true));
     }
    }
   }

   for (Entry<CDOID, CDOObject> entryDirtyObject : itrSavepoint.getDirtyObjects().entrySet())
   {
    // Rollback all persisted objects
    if (!entryDirtyObject.getKey().isTemporary())
    {
     InternalCDOObject internalDirtyObject = (InternalCDOObject)entryDirtyObject.getValue();

     // Bug 283985 (Re-attachment): Skip objects that were
     // reattached, because
     // they were already reset to TRANSIENT earlier in this
     // method
     if (!reattachedObjects.contains(internalDirtyObject))
     {
      CDOStateMachine.INSTANCE.rollback(internalDirtyObject);
     }
    }
   }

   if (savepoint == itrSavepoint)
   {
    break;
   }
  }

  return idsOfNewObjectWithDeltas;
 }

 private void loadSavepoint(CDOSavepoint savepoint, Set<CDOID> idsOfNewObjectWithDeltas)
 {
  lastSavepoint.recalculateSharedDetachedObjects();

  Map<CDOID, CDOObject> dirtyObjects = getDirtyObjects();
  Map<CDOID, CDOObject> newObjMaps = getNewObjects();
  Map<CDOID, CDOResource> newResources = getNewResources();
  Map<CDOID, CDORevision> newBaseRevision = getBaseNewObjects();
  Map<CDOID, CDOObject> detachedObjects = getDetachedObjects();

  // Reload the objects (NEW) with their base.
  for (CDOID id : idsOfNewObjectWithDeltas)
  {
   if (detachedObjects.containsKey(id))
   {
    continue;
   }

   InternalCDOObject object = (InternalCDOObject)newObjMaps.get(id);
   if (object == null)
   {
    object = (InternalCDOObject)newResources.get(id);
   }

   CDORevision revision = newBaseRevision.get(id);
   if (revision != null)
   {
    object.cdoInternalSetRevision(revision.copy());
    object.cdoInternalSetView(this);
    object.cdoInternalSetID(revision.getID());
    object.cdoInternalSetState(CDOState.NEW);

    // Load the object from revision to EObject
    object.cdoInternalPostLoad();
   }
  }

  // We need to register back new objects that are not removed anymore
  // there.
  for (Entry<CDOID, CDOObject> entryNewObject : newObjMaps.entrySet())
  {
   InternalCDOObject object = (InternalCDOObject)entryNewObject.getValue();

   // Go back to the previous state
   cleanObject(object, object.cdoRevision());
   object.cdoInternalSetState(CDOState.NEW);
  }

  for (Entry<CDOID, CDOObject> entryDirtyObject : dirtyObjects.entrySet())
  {
   if (detachedObjects.containsKey(entryDirtyObject.getKey()))
   {
    continue;
   }

   // Rollback every persisted objects
   InternalCDOObject internalDirtyObject = (InternalCDOObject)entryDirtyObject.getValue();
   cleanObject(internalDirtyObject, getRevision(entryDirtyObject.getKey(), true));
  }

  for (InternalCDOSavepoint itrSavepoint = firstSavepoint; itrSavepoint != savepoint; itrSavepoint = itrSavepoint
    .getNextSavepoint())
  {
   CDOObjectMerger merger = new CDOObjectMerger();
   for (CDORevisionDelta delta : itrSavepoint.getRevisionDeltas().values())
   {
    if (delta.getID().isTemporary() && !idsOfNewObjectWithDeltas.contains(delta.getID())
      || detachedObjects.containsKey(delta.getID()))
    {
     continue;
    }

    Map<CDOID, CDOObject> map = delta.getID().isTemporary() ? newObjMaps : dirtyObjects;
    InternalCDOObject object = (InternalCDOObject)map.get(delta.getID());
    if (object == null)
    {
     object = (InternalCDOObject)newResources.get(delta.getID());
    }

    // Change state of the objects
    merger.merge(object, delta);

    // Load the object from revision to EObject
    object.cdoInternalPostLoad();
   }
  }

  dirty = savepoint.isDirty();
 }

 /**
  * @since 2.0
  */
 public void detachObject(InternalCDOObject object)
 {
  CDOTransactionHandler[] handlers = getTransactionHandlers();
  if (handlers != null)
  {
   for (int i = 0; i < handlers.length; i++)
   {
    CDOTransactionHandler handler = handlers[i];
    handler.detachingObject(this, object);
   }
  }

  // deregister object
  if (object.cdoState() == CDOState.NEW)
  {
   Map<CDOID, ? extends CDOObject> map = object instanceof CDOResource ? getLastSavepoint().getNewResources()
     : getLastSavepoint().getNewObjects();

   // Determine if we added object
   if (map.containsKey(object.cdoID()))
   {
    // deregister object
    deregisterObject(object);
    map.remove(object.cdoID());
   }
   else
   {
    getLastSavepoint().getDetachedObjects().put(object.cdoID(), object);
   }
  }
  else
  {
   getLastSavepoint().getDetachedObjects().put(object.cdoID(), object);

   if (!formerRevisions.containsKey(object))
   {
    formerRevisions.put(object, object.cdoRevision());
   }

   // Object may have been reattached previously, in which case it must
   // here be removed from the collection of reattached objects
   lastSavepoint.getReattachedObjects().remove(object.cdoID());
  }

  if (!dirty)
  {
   dirty = true;
   IListener[] listeners = getListeners();
   if (listeners != null)
   {
    fireEvent(new StartedEvent(), listeners);
   }
  }
 }

 /**
  * @since 2.0
  */
 public void rollback(CDOUserSavepoint savepoint)
 {
  checkActive();
  getTransactionStrategy().rollback(this, (InternalCDOUserSavepoint)savepoint);
 }

 /**
  * @since 2.0
  */
 public void handleRollback(InternalCDOSavepoint savepoint)
 {
  if (savepoint == null)
  {
   throw new IllegalArgumentException(Messages.getString("CDOTransactionImpl.3")); //$NON-NLS-1$
  }

  if (savepoint.getTransaction() != this)
  {
   throw new IllegalArgumentException(MessageFormat.format(Messages.getString("CDOTransactionImpl.4"), savepoint)); //$NON-NLS-1$
  }

  if (TRACER.isEnabled())
  {
   TRACER.trace("handleRollback()"); //$NON-NLS-1$
  }

  try
  {
   if (!savepoint.isValid())
   {
    throw new IllegalArgumentException(MessageFormat.format(Messages.getString("CDOTransactionImpl.6"), savepoint)); //$NON-NLS-1$
   }

   // Use the state lock since rollback mechanism is playing with
   // EObject and CDORevisions. We do not want to
   // receives notifications during that process! neither the user
   // should callload any objects.
   ReentrantLock viewLock = getStateLock();
   viewLock.lock();

   try
   {
    // Rollback objects
    Set<CDOID> idsOfNewObjectWithDeltas = rollbackCompletely(savepoint);

    lastSavepoint = savepoint;
    // Make savepoint active. Erase savepoint that could have be
    // after
    lastSavepoint.setNextSavepoint(null);
    lastSavepoint.clear();

    // Load from first savepoint up to current savepoint
    loadSavepoint(lastSavepoint, idsOfNewObjectWithDeltas);

    if (lastSavepoint == firstSavepoint && options().isAutoReleaseLocksEnabled())
    {
     // Unlock all objects
     unlockObjects(null, null);
    }
   }
   finally
   {
    viewLock.unlock();
   }

   Map<CDOIDTemp, CDOID> idMappings = Collections.emptyMap();
   IListener[] listeners = getListeners();
   if (listeners != null)
   {
    fireEvent(new FinishedEvent(CDOTransactionFinishedEvent.Type.ROLLED_BACK, idMappings), listeners);
   }

   CDOTransactionHandler[] handlers = getTransactionHandlers();
   if (handlers != null)
   {
    for (int i = 0; i < handlers.length; i++)
    {
     CDOTransactionHandler handler = handlers[i];

     try
     {
      handler.rolledBackTransaction(this);
     }
     catch (RuntimeException ex)
     {
      OM.LOG.error(ex);
     }
    }
   }
  }
  catch (RuntimeException ex)
  {
   throw ex;
  }
  catch (Exception ex)
  {
   throw new TransactionException(ex);
  }
 }

 /**
  * @since 2.0
  */
 public InternalCDOSavepoint handleSetSavepoint()
 {
  addToBase(lastSavepoint.getNewObjects());
  addToBase(lastSavepoint.getNewResources());

  lastSavepoint = createSavepoint(lastSavepoint);
  return lastSavepoint;
 }

 protected CDOSavepointImpl createSavepoint(InternalCDOSavepoint lastSavepoint)
 {
  return new CDOSavepointImpl(this, lastSavepoint);
 }

 /**
  * @since 2.0
  */
 public InternalCDOSavepoint setSavepoint()
 {
  checkActive();
  return (InternalCDOSavepoint)getTransactionStrategy().setSavepoint(this);
 }

 private void addToBase(Map<CDOID, ? extends CDOObject> objects)
 {
  for (CDOObject object : objects.values())
  {
   // Load instance to revision
   ((InternalCDOObject)object).cdoInternalPreCommit();
   lastSavepoint.getBaseNewObjects().put(object.cdoID(), object.cdoRevision().copy());
  }
 }

 @Override
 public String toString()
 {
  return MessageFormat.format("CDOTransaction({0})", getViewID()); //$NON-NLS-1$
 }

 public void registerNew(InternalCDOObject object)
 {
  if (TRACER.isEnabled())
  {
   TRACER.format("Registering new object {0}", object); //$NON-NLS-1$
  }

  registerNewPackage(object.eClass().getEPackage());

  CDOTransactionHandler[] handlers = getTransactionHandlers();
  if (handlers != null)
  {
   for (int i = 0; i < handlers.length; i++)
   {
    CDOTransactionHandler handler = handlers[i];
    handler.attachingObject(this, object);
   }
  }

  if (object instanceof CDOResourceImpl)
  {
   registerNew(lastSavepoint.getNewResources(), object);
  }
  else
  {
   registerNew(lastSavepoint.getNewObjects(), object);
  }
 }

 private void registerNewPackage(EPackage ePackage)
 {
  CDOPackageRegistry packageRegistry = getSession().getPackageRegistry();
  if (!packageRegistry.containsKey(ePackage.getNsURI()))
  {
   packageRegistry.putEPackage(ePackage);
  }
 }

 /**
  * Receives notification for new and dirty objects
  */
 public void registerFeatureDelta(InternalCDOObject object, CDOFeatureDelta featureDelta)
 {
  boolean needToSaveFeatureDelta = true;
  if (object.cdoState() == CDOState.NEW)
  {
   // Register Delta for new objects only if objectA doesn't belong to
   // this savepoint
   if (getLastSavepoint().getPreviousSavepoint() == null || featureDelta == null)
   {
    needToSaveFeatureDelta = false;
   }
   else
   {
    Map<CDOID, ? extends CDOObject> map = object instanceof CDOResource ? getLastSavepoint().getNewResources()
      : getLastSavepoint().getNewObjects();
    needToSaveFeatureDelta = !map.containsKey(object.cdoID());
   }
  }

  if (needToSaveFeatureDelta)
  {
   CDORevisionDelta revisionDelta = lastSavepoint.getRevisionDeltas().get(object.cdoID());
   if (revisionDelta == null)
   {
    revisionDelta = CDORevisionDeltaUtil.create(object.cdoRevision());
    lastSavepoint.getRevisionDeltas().put(object.cdoID(), revisionDelta);
   }

   ((InternalCDORevisionDelta)revisionDelta).addFeatureDelta(featureDelta);
  }

  CDOTransactionHandler[] handlers = getTransactionHandlers();
  if (handlers != null)
  {
   for (int i = 0; i < handlers.length; i++)
   {
    CDOTransactionHandler handler = handlers[i];
    handler.modifyingObject(this, object, featureDelta);
   }
  }
 }

 public void registerRevisionDelta(CDORevisionDelta revisionDelta)
 {
  lastSavepoint.getRevisionDeltas().putIfAbsent(revisionDelta.getID(), revisionDelta);
 }

 public void registerDirty(InternalCDOObject object, CDOFeatureDelta featureDelta)
 {
  if (TRACER.isEnabled())
  {
   TRACER.format("Registering dirty object {0}", object); //$NON-NLS-1$
  }

  if (featureDelta != null)
  {
   registerFeatureDelta(object, featureDelta);
  }

  registerNew(lastSavepoint.getDirtyObjects(), object);
 }

 /**
  * TODO Simon: Should this method go to CDOSavePointImpl?
  */
 @SuppressWarnings({ "rawtypes", "unchecked" })
 private void registerNew(Map map, InternalCDOObject object)
 {
  Object old = map.put(object.cdoID(), object);
  if (old != null)
  {
   throw new IllegalStateException(MessageFormat.format(Messages.getString("CDOTransactionImpl.10"), object)); //$NON-NLS-1$
  }

  if (!dirty)
  {
   dirty = true;
   IListener[] listeners = getListeners();
   if (listeners != null)
   {
    fireEvent(new StartedEvent(), listeners);
   }
  }
 }

 private List<CDOPackageUnit> analyzeNewPackages()
 {
  CDOPackageRegistry packageRegistry = getSession().getPackageRegistry();
  Set<EPackage> usedPackages = new HashSet<EPackage>();
  Set<EPackage> usedNewPackages = new HashSet<EPackage>();
  for (CDOObject object : getNewObjects().values())
  {
   EPackage ePackage = object.eClass().getEPackage();
   if (usedPackages.add(ePackage))
   {
    EPackage topLevelPackage = EMFUtil.getTopLevelPackage(ePackage);
    if (ePackage == topLevelPackage || usedPackages.add(topLevelPackage))
    {
     if (!CDOModelUtil.isSystemPackage(topLevelPackage))
     {
      CDOPackageUnit packageUnit = packageRegistry.getPackageUnit(topLevelPackage);
      if (packageUnit.getState() == CDOPackageUnit.State.NEW)
      {
       usedNewPackages.add(topLevelPackage);
      }
     }
    }
   }
  }

  if (usedNewPackages.size() > 0)
  {
   Set<CDOPackageUnit> result = new HashSet<CDOPackageUnit>();
   for (EPackage usedNewPackage : analyzeNewPackages(usedNewPackages, packageRegistry))
   {
    CDOPackageUnit packageUnit = packageRegistry.getPackageUnit(usedNewPackage);
    result.add(packageUnit);
   }

   return new ArrayList<CDOPackageUnit>(result);
  }

  return Collections.emptyList();
 }

 private static List<EPackage> analyzeNewPackages(Collection<EPackage> usedTopLevelPackages,
   CDOPackageRegistry packageRegistry)
 {
  // Determine which of the corresdonding EPackages are new
  List<EPackage> newPackages = new ArrayList<EPackage>();

  IPackageClosure closure = new CompletePackageClosure();
  usedTopLevelPackages = closure.calculate(usedTopLevelPackages);

  for (EPackage usedPackage : usedTopLevelPackages)
  {
   if (!CDOModelUtil.isSystemPackage(usedPackage))
   {
    CDOPackageUnit packageUnit = packageRegistry.getPackageUnit(usedPackage);
    if (packageUnit == null)
    {
     throw new CDOException(MessageFormat.format(Messages.getString("CDOTransactionImpl.11"), usedPackage)); //$NON-NLS-1$
    }

    if (packageUnit.getState() == CDOPackageUnit.State.NEW)
    {
     newPackages.add(usedPackage);
    }
   }
  }

  return newPackages;
 }

 private void cleanUp()
 {
  lastSavepoint = firstSavepoint;
  firstSavepoint.clear();
  firstSavepoint.setNextSavepoint(null);
  firstSavepoint.getSharedDetachedObjects().clear();

  // Bug 283985 (Re-attachment)
  formerRevisions.clear();

  dirty = false;
  conflict = 0;
  lastTemporaryID.set(0);
 }

 public CDOSavepoint[] exportChanges(OutputStream stream) throws IOException
 {
  CDODataOutput out = new CDODataOutputImpl(new ExtendedDataOutputStream(stream))
  {
   public CDOIDProvider getIDProvider()
   {
    return CDOTransactionImpl.this;
   }

   public CDOPackageRegistry getPackageRegistry()
   {
    return getSession().getPackageRegistry();
   }
  };

  List<CDOSavepoint> savepoints = new ArrayList<CDOSavepoint>();
  InternalCDOSavepoint savepoint = firstSavepoint;
  while (savepoint != null)
  {
   Collection<CDOResource> newResources = savepoint.getNewResources().values();
   Collection<CDOObject> newObjects = savepoint.getNewObjects().values();
   Collection<CDORevisionDelta> revisionDeltas = savepoint.getRevisionDeltas().values();
   if (newResources.isEmpty() && newObjects.isEmpty() && revisionDeltas.isEmpty())
   {
    savepoint = savepoint.getNextSavepoint();
    continue;
   }

   savepoints.add(savepoint);
   out.writeBoolean(true);

   out.writeInt(newResources.size() + newObjects.size());
   for (CDOResource newResource : newResources)
   {
    out.writeCDORevision(newResource.cdoRevision(), CDORevision.UNCHUNKED);
   }

   for (CDOObject newObject : newObjects)
   {
    out.writeCDORevision(newObject.cdoRevision(), CDORevision.UNCHUNKED);
   }

   out.writeInt(revisionDeltas.size());
   for (CDORevisionDelta revisionDelta : revisionDeltas)
   {
    out.writeCDORevisionDelta(revisionDelta);
   }

   savepoint = savepoint.getNextSavepoint();
  }

  out.writeBoolean(false);
  return savepoints.toArray(new CDOSavepoint[savepoints.size()]);
 }

 public CDOSavepoint[] importChanges(InputStream stream, boolean reconstructSavepoints) throws IOException
 {
  List<CDOSavepoint> savepoints = new ArrayList<CDOSavepoint>();
  if (stream.available() > 0)
  {
   CDODataInput in = new CDODataInputImpl(new ExtendedDataInputStream(stream))
   {
    @Override
    protected CDOPackageRegistry getPackageRegistry()
    {
     return getSession().getPackageRegistry();
    }

    @Override
    protected CDORevisionFactory getRevisionFactory()
    {
     return getSession().getRevisionManager().getFactory();
    }

    @Override
    protected CDOListFactory getListFactory()
    {
     return CDOListWithElementProxiesImpl.FACTORY;
    }
   };

   Map<CDOIDTemp, CDOID> idMappings = new HashMap<CDOIDTemp, CDOID>();
   while (in.readBoolean())
   {
    if (reconstructSavepoints)
    {
     InternalCDOSavepoint savepoint = setSavepoint();
     savepoints.add(savepoint);
    }

    // Import revisions and deltas
    List<InternalCDORevision> revisions = new ArrayList<InternalCDORevision>();
    importNewRevisions(in, revisions, idMappings);
    List<InternalCDORevisionDelta> revisionDeltas = importRevisionDeltas(in);

    // Re-map temp IDs
    CDOIDMapper idMapper = new CDOIDMapper(idMappings);
    for (InternalCDORevision revision : revisions)
    {
     revision.adjustReferences(idMapper);
    }

    for (InternalCDORevisionDelta delta : revisionDeltas)
    {
     delta.adjustReferences(idMapper);
    }

    // Create new objects
    for (InternalCDORevision revision : revisions)
    {
     InternalCDOObject object = newInstance(revision);
     registerObject(object);
     registerNew(object);
    }

    // Apply deltas
    CDOObjectMerger merger = new CDOObjectMerger();
    for (InternalCDORevisionDelta delta : revisionDeltas)
    {
     InternalCDOObject object = getObject(delta.getID());
     CDORevision revision = object.cdoRevision().copy();
     merger.merge(object, delta);
     registerRevisionDelta(delta);
     registerDirty(object, null);

     if (delta.getOriginVersion() < revision.getVersion())
     {
      setConflict(object);
     }
    }
   }
  }

  return savepoints.toArray(new CDOSavepoint[savepoints.size()]);
 }

 private void importNewRevisions(CDODataInput in, List<InternalCDORevision> revisions, Map<CDOIDTemp, CDOID> idMappings)
   throws IOException
 {
  int size = in.readInt();
  for (int i = 0; i < size; i++)
  {
   InternalCDORevision revision = (InternalCDORevision)in.readCDORevision();

   CDOIDTemp oldID = (CDOIDTemp)revision.getID();
   CDOIDTemp newID = getNextTemporaryID();
   idMappings.put(oldID, newID);
   revision.setID(newID);

   revisions.add(revision);
  }
 }

 private List<InternalCDORevisionDelta> importRevisionDeltas(CDODataInput in) throws IOException
 {
  int size = in.readInt();
  List<InternalCDORevisionDelta> deltas = new ArrayList<InternalCDORevisionDelta>(size);
  for (int i = 0; i < size; i++)
  {
   InternalCDORevisionDelta delta = (InternalCDORevisionDelta)in.readCDORevisionDelta();
   deltas.add(delta);
  }

  return deltas;
 }

 private InternalCDOObject newInstance(InternalCDORevision revision)
 {
  InternalCDOObject object = newInstance(revision.getEClass());
  object.cdoInternalSetID(revision.getID());
  object.cdoInternalSetRevision(revision);
  object.cdoInternalSetState(CDOState.NEW);
  object.cdoInternalSetView(this);
  return object;
 }

 public Map<CDOID, CDOObject> getDirtyObjects()
 {
  checkActive();
  return lastSavepoint.getAllDirtyObjects();
 }

 public Map<CDOID, CDOObject> getNewObjects()
 {
  checkActive();
  return lastSavepoint.getAllNewObjects();
 }

 public Map<CDOID, CDOResource> getNewResources()
 {
  checkActive();
  return lastSavepoint.getAllNewResources();
 }

 /**
  * @since 2.0
  */
 public Map<CDOID, CDORevision> getBaseNewObjects()
 {
  checkActive();
  return lastSavepoint.getAllBaseNewObjects();
 }

 public Map<CDOID, CDORevisionDelta> getRevisionDeltas()
 {
  checkActive();
  return lastSavepoint.getAllRevisionDeltas();
 }

 /**
  * @since 2.0
  */
 public Map<CDOID, CDOObject> getDetachedObjects()
 {
  checkActive();
  return lastSavepoint.getAllDetachedObjects();
 }

 public Map<InternalCDOObject, InternalCDORevision> getFormerRevisions()
 {
  return formerRevisions;
 }

 @Override
 protected CDOID getID(InternalCDOObject object, boolean onlyPersistedID)
 {
  CDOID id = super.getID(object, onlyPersistedID);

  // The super implementation will return null for a transient (unattached) object;
  // but in a tx, an transient object may previously have been attached, so we consult
  // the formerRevisions -- unless this is being called indirectly through provideCDOID.
  // The latter case occurs when deltas or revisions are being written out to a stream; in
  // which case null must be returned (for transients) so that the caller will detect a
  // dangling reference
  if (!providingCDOID.get().booleanValue() && id == null)
  {
   CDORevision formerRevision = formerRevisions.get(object);
   if (formerRevision != null)
   {
    id = formerRevision.getID();
   }
  }

  return id;
 }

 @Override
 public CDOID provideCDOID(Object idOrObject)
 {
  try
  {
   providingCDOID.set(true);
   return super.provideCDOID(idOrObject);
  }
  finally
  {
   providingCDOID.set(false);
  }
 }

 /**
  * @since 2.0
  */
 @Override
 protected void doDeactivate() throws Exception
 {
  options().disposeConflictResolvers();
  lastSavepoint = null;
  firstSavepoint = null;
  transactionStrategy = null;
  super.doDeactivate();
 }

 /**
  * @since 3.0
  */
 @Override
 public Set<CDOObject> handleInvalidationWithoutNotification(Set<CDOIDAndVersion> dirtyOIDs,
   Collection<CDOID> detachedOIDs, Set<InternalCDOObject> dirtyObjects, Set<InternalCDOObject> detachedObjects)
 {
  // Bugzilla 298561: This override removes references to remotely
  // detached objects that are present in any DIRTY or NEW objects

  removeCrossReferences(getDirtyObjects().values(), detachedOIDs);
  removeCrossReferences(getNewObjects().values(), detachedOIDs);

  return super.handleInvalidationWithoutNotification(dirtyOIDs, detachedOIDs, dirtyObjects, detachedObjects);
 }

 private void removeCrossReferences(Collection<CDOObject> objects, Collection<CDOID> referencedOIDs)
 {
  for (CDOObject object : objects)
  {
   for (EContentsEList.FeatureIterator<EObject> it = (FeatureIterator<EObject>)object.eCrossReferences().iterator(); it
     .hasNext();)
   {
    EObject crossReferencedObject = it.next();
    if (crossReferencedObject instanceof CDOObject
      && referencedOIDs.contains(((CDOObject)crossReferencedObject).cdoID()))
    {
     EReference eReference = (EReference)it.feature();
     Setting setting = ((InternalEObject)object).eSetting(eReference);
     EcoreUtil.remove(setting, crossReferencedObject);
    }
   }
  }
 }

 /**
  * @author Simon McDuff
  */
 private final class CDOCommitContextImpl implements InternalCDOCommitContext
 {
  private Map<CDOID, CDOResource> newResources;

  private Map<CDOID, CDOObject> newObjects;

  private Map<CDOID, CDOObject> dirtyObjects;

  private Map<CDOID, CDORevisionDelta> revisionDeltas;

  private Map<CDOID, CDOObject> detachedObjects;

  private List<CDOPackageUnit> newPackageUnits;

  public CDOCommitContextImpl()
  {
   CDOTransactionImpl transaction = getTransaction();
   newResources = transaction.getNewResources();
   newObjects = transaction.getNewObjects();
   dirtyObjects = transaction.getDirtyObjects();
   detachedObjects = transaction.getDetachedObjects();
   revisionDeltas = transaction.getRevisionDeltas();
   newPackageUnits = transaction.analyzeNewPackages();
  }

  public CDOTransactionImpl getTransaction()
  {
   return CDOTransactionImpl.this;
  }

  public Map<CDOID, CDOObject> getDirtyObjects()
  {
   return dirtyObjects;
  }

  public Map<CDOID, CDOObject> getNewObjects()
  {
   return newObjects;
  }

  public List<CDOPackageUnit> getNewPackageUnits()
  {
   return newPackageUnits;
  }

  public Map<CDOID, CDOResource> getNewResources()
  {
   return newResources;
  }

  public Map<CDOID, CDOObject> getDetachedObjects()
  {
   return detachedObjects;
  }

  public Map<CDOID, CDORevisionDelta> getRevisionDeltas()
  {
   return revisionDeltas;
  }

  public void preCommit()
  {
   if (isDirty())
   {
    if (TRACER.isEnabled())
    {
     TRACER.trace("commit()"); //$NON-NLS-1$
    }

    CDOTransactionHandler[] handlers = getTransactionHandlers();
    if (handlers != null)
    {
     for (int i = 0; i < handlers.length; i++)
     {
      CDOTransactionHandler handler = handlers[i];
      handler.committingTransaction(getTransaction(), this);
     }
    }

    try
    {
     preCommit(getNewResources());
     preCommit(getNewObjects());
     preCommit(getDirtyObjects());
    }
    catch (RuntimeException ex)
    {
     throw ex;
    }
    catch (Exception ex)
    {
     throw new TransactionException(ex);
    }
   }
  }

  public void postCommit(CommitTransactionResult result)
  {
   if (isDirty())
   {
    try
    {
     Collection<CDORevisionDelta> deltas = getRevisionDeltas().values();

     postCommit(getNewResources(), result);
     postCommit(getNewObjects(), result);
     postCommit(getDirtyObjects(), result);
     for (Entry<CDOID, CDOObject> entry : getDetachedObjects().entrySet())
     {
      removeObject(entry.getKey());
     }

     InternalCDOSession session = getSession();
     for (CDOPackageUnit newPackageUnit : newPackageUnits)
     {
      ((InternalCDOPackageUnit)newPackageUnit).setState(CDOPackageUnit.State.LOADED);
     }

     long timeStamp = result.getTimeStamp();

     Map<CDOID, CDOObject> dirtyObjects = getDirtyObjects();
     Set<CDOIDAndVersion> dirtyIDs = new HashSet<CDOIDAndVersion>();
     for (CDOObject dirtyObject : dirtyObjects.values())
     {
      CDOState cdoState = dirtyObject.cdoState();
      if (cdoState != CDOState.CLEAN)
      {
       System.out.println(cdoState);
      }

      CDORevision revision = dirtyObject.cdoRevision();
      CDOIDAndVersion dirtyID = CDOIDUtil.createIDAndVersion(revision.getID(), revision.getVersion() - 1);
      dirtyIDs.add(dirtyID);
     }

     if (!dirtyIDs.isEmpty() || !getDetachedObjects().isEmpty())
     {
      Set<CDOID> detachedIDs = new HashSet<CDOID>(getDetachedObjects().keySet());
      Collection<CDORevisionDelta> deltasCopy = new ArrayList<CDORevisionDelta>(deltas);

      // Adjust references in the deltas. Could be used in
      // ChangeSubscription from others CDOView
      for (CDORevisionDelta dirtyObjectDelta : deltasCopy)
      {
       ((InternalCDORevisionDelta)dirtyObjectDelta).adjustReferences(result.getReferenceAdjuster());
      }

      session.handleCommitNotification(timeStamp, newPackageUnits, dirtyIDs, detachedIDs, deltasCopy,
        getTransaction());
     }
     else
     {
      session.setLastUpdateTime(timeStamp);
     }

     lastCommitTime = timeStamp;

     CDOTransactionHandler[] handlers = getTransactionHandlers();
     if (handlers != null)
     {
      for (int i = 0; i < handlers.length; i++)
      {
       CDOTransactionHandler handler = handlers[i];
       handler.committedTransaction(getTransaction(), this);
      }
     }

     getChangeSubscriptionManager().committedTransaction(getTransaction(), this);
     getAdapterManager().committedTransaction(getTransaction(), this);

     cleanUp();
     Map<CDOIDTemp, CDOID> idMappings = result.getIDMappings();
     IListener[] listeners = getListeners();
     if (listeners != null)
     {
      fireEvent(new FinishedEvent(CDOTransactionFinishedEvent.Type.COMMITTED, idMappings), listeners);
     }
    }
    catch (RuntimeException ex)
    {
     throw ex;
    }
    catch (Exception ex)
    {
     throw new TransactionException(ex);
    }
   }
   else
   {
    // Removes locks even if no one touch the transaction
    if (options().isAutoReleaseLocksEnabled())
    {
     unlockObjects(null, null);
    }
   }
  }

  @SuppressWarnings("rawtypes")
  private void preCommit(Map objects)
  {
   if (!objects.isEmpty())
   {
    for (Object object : objects.values())
    {
     ((InternalCDOObject)object).cdoInternalPreCommit();
    }
   }
  }

  @SuppressWarnings("rawtypes")
  private void postCommit(Map objects, CommitTransactionResult result)
  {
   if (!objects.isEmpty())
   {
    for (Object object : objects.values())
    {
     CDOStateMachine.INSTANCE.commit((InternalCDOObject)object, result);
    }
   }
  }
 }

 /**
  * @author Eike Stepper
  */
 private final class StartedEvent extends Event implements CDOTransactionStartedEvent
 {
  private static final long serialVersionUID = 1L;

  private StartedEvent()
  {
  }

  @Override
  public String toString()
  {
   return MessageFormat.format("CDOTransactionStartedEvent[source={0}]", getSource()); //$NON-NLS-1$
  }
 }

 /**
  * @author Eike Stepper
  */
 private final class FinishedEvent extends Event implements CDOTransactionFinishedEvent
 {
  private static final long serialVersionUID = 1L;

  private Type type;

  private Map<CDOIDTemp, CDOID> idMappings;

  private FinishedEvent(Type type, Map<CDOIDTemp, CDOID> idMappings)
  {
   this.type = type;
   this.idMappings = idMappings;
  }

  public Type getType()
  {
   return type;
  }

  public Map<CDOIDTemp, CDOID> getIDMappings()
  {
   return idMappings;
  }

  @Override
  public String toString()
  {
   return MessageFormat.format("CDOTransactionFinishedEvent[source={0}, type={1}, idMappings={2}]", getSource(), //$NON-NLS-1$
     getType(), idMappings == null ? 0 : idMappings.size());
  }
 }

 /**
  * @author Eike Stepper
  */
 private final class ConflictEvent extends Event implements CDOTransactionConflictEvent
 {
  private static final long serialVersionUID = 1L;

  private InternalCDOObject conflictingObject;

  private boolean firstConflict;

  public ConflictEvent(InternalCDOObject conflictingObject, boolean firstConflict)
  {
   this.conflictingObject = conflictingObject;
   this.firstConflict = firstConflict;
  }

  public InternalCDOObject getConflictingObject()
  {
   return conflictingObject;
  }

  public boolean isFirstConflict()
  {
   return firstConflict;
  }

  @Override
  public String toString()
  {
   return MessageFormat.format("CDOTransactionConflictEvent[source={0}, conflictingObject={1}, firstConflict={2}]", //$NON-NLS-1$
     getSource(), getConflictingObject(), isFirstConflict());
  }
 }

 /**
  * @author Eike Stepper
  */
 private final class ResourcesEvent extends Event implements CDOViewResourcesEvent
 {
  private static final long serialVersionUID = 1L;

  private String resourcePath;

  private Kind kind;

  public ResourcesEvent(String resourcePath, Kind kind)
  {
   this.resourcePath = resourcePath;
   this.kind = kind;
  }

  public String getResourcePath()
  {
   return resourcePath;
  }

  public Kind getKind()
  {
   return kind;
  }

  @Override
  public String toString()
  {
   return MessageFormat.format("CDOViewResourcesEvent[source={0}, {1}={2}]", getSource(), resourcePath, kind); //$NON-NLS-1$
  }
 }

 /**
  * @author Eike Stepper
  * @since 2.0
  */
 protected final class OptionsImpl extends CDOViewImpl.OptionsImpl implements CDOTransaction.Options
 {
  private List<CDOConflictResolver> conflictResolvers = new ArrayList<CDOConflictResolver>();

  private boolean autoReleaseLocksEnabled = true;

  public OptionsImpl()
  {
  }

  public CDOConflictResolver[] getConflictResolvers()
  {
   synchronized (conflictResolvers)
   {
    return conflictResolvers.toArray(new CDOConflictResolver[conflictResolvers.size()]);
   }
  }

  public void setConflictResolvers(CDOConflictResolver[] resolvers)
  {
   synchronized (conflictResolvers)
   {
    for (CDOConflictResolver resolver : conflictResolvers)
    {
     resolver.setTransaction(null);
    }

    conflictResolvers.clear();
    for (CDOConflictResolver resolver : resolvers)
    {
     validateResolver(resolver);
     conflictResolvers.add(resolver);
    }
   }

   IListener[] listeners = getListeners();
   if (listeners != null)
   {
    fireEvent(new ConflictResolversEventImpl(), listeners);
   }
  }

  public void addConflictResolver(CDOConflictResolver resolver)
  {
   boolean changed = false;
   synchronized (conflictResolvers)
   {
    if (!conflictResolvers.contains(resolver))
    {
     validateResolver(resolver);
     conflictResolvers.add(resolver);
     changed = true;
    }
   }

   if (changed)
   {
    IListener[] listeners = getListeners();
    if (listeners != null)
    {
     fireEvent(new ConflictResolversEventImpl(), listeners);
    }
   }
  }

  public void removeConflictResolver(CDOConflictResolver resolver)
  {
   boolean changed = false;
   synchronized (conflictResolvers)
   {
    changed = conflictResolvers.remove(resolver);
   }

   if (changed)
   {
    resolver.setTransaction(null);
    IListener[] listeners = getListeners();
    if (listeners != null)
    {
     fireEvent(new ConflictResolversEventImpl(), listeners);
    }
   }
  }

  public void disposeConflictResolvers()
  {
   try
   {
    for (CDOConflictResolver resolver : options().getConflictResolvers())
    {
     try
     {
      resolver.setTransaction(null);
     }
     catch (Exception ignore)
     {
     }
    }
   }
   catch (Exception ignore)
   {
   }
  }

  private void validateResolver(CDOConflictResolver resolver)
  {
   if (resolver.getTransaction() != null)
   {
    throw new IllegalArgumentException(Messages.getString("CDOTransactionImpl.17")); //$NON-NLS-1$
   }

   resolver.setTransaction(CDOTransactionImpl.this);
  }

  public boolean isAutoReleaseLocksEnabled()
  {
   return autoReleaseLocksEnabled;
  }

  public void setAutoReleaseLocksEnabled(boolean on)
  {
   if (autoReleaseLocksEnabled != on)
   {
    autoReleaseLocksEnabled = on;
    IListener[] listeners = getListeners();
    if (listeners != null)
    {
     fireEvent(new AutoReleaseLocksEventImpl(), listeners);
    }
   }
  }

  /**
   * @author Eike Stepper
   */
  private final class ConflictResolversEventImpl extends OptionsEvent implements ConflictResolversEvent
  {
   private static final long serialVersionUID = 1L;

   public ConflictResolversEventImpl()
   {
    super(OptionsImpl.this);
   }
  }

  /**
   * @author Eike Stepper
   */
  private final class AutoReleaseLocksEventImpl extends OptionsEvent implements AutoReleaseLocksEvent
  {
   private static final long serialVersionUID = 1L;

   public AutoReleaseLocksEventImpl()
   {
    super(OptionsImpl.this);
   }
  }
 }
}

Back to the top